Privātuma politika

Personīgā informācija, iegādājoties preces vietnē Slimstore.lv, tiek pieprasīta, tikai veicot pasūtījumu. Slimstore.lv apņemas neizpaust pircēja personas datus trešajām personām, ja vien informācija nav nepieciešama partnerim, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos citos gadījumos pircēja personas datus var atklāt trešajām personām tikai Latvijas likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

 

 Pašlaik apmaksai par pirkumiem var izmantos šādus elektroniskos norēķinu pakalpojumus: 

- Internetbanka :

Pēc bankas izvēles, kuras pakalpojumus Jūs izmantojat, jūs tiksit novirzīti tieši uz makecommerce.lv platforma mājaslapu.

Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Maksājumus var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele elektroniskās bankas pakalpojumus. Norēķini ir pieejami eiro.Pircējs var reģistrēties vietnē Slimstore.lv. Veicot reģistrāciju, pircējam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa. Pircējs piekrīt reģistrācijas veidlapā sniegt pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju par sevi, atbildot uz reģistrācijas veidlapā norādītajiem jautājumiem. Pircējs arī apņemas atjaunināt šo informāciju, ja tā mainās. Ja pircējs iesniedz nepareizu informāciju, Slimstore.lv ir tiesības apturēt vai pārtraukt pircēja reģistrāciju un atteikties sniegt savus pakalpojumus pircējam.


Ikvienam, kurš vēlas izdzēst savu kontu no slimstore.lv mājaslapas, par to jāinformē pa e-pastu. Konts un tajā esošie dati tiek izdzēsti 2 darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.