Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi Slimstore.lv interneta veikalā
 

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs -Slimstore.lv - interneta veikals, kura adrese ir www.slimstore.lv

1.2. Pircējs - 1) rīcības spējīga fiziska persona, t.i. persona, kura ir pilngadīga, kura darbības spēja nav ierobežota ar tiesas kārtību; 2) nepilngadīga persona no 14 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir vecāku vai aprūpētāja piekrišana, izņemot tos gadījumus, kad viņš ir emancipēts; 3) juridiska persona; 4) visu augstāk minēto personu pārstāvji.

1.3. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.4. Personīgie dati - jebkura informācija, kura saistīta ar fizisko personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteicama, izmantojot tādus dokumentus kā personas kodu, vienas vai vairākas personas svarīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas rakstura iezīmes.

1.5. Noteikumi - šie “Preču pirkšanas - pārdošanasSlimstore.lv interneta veikalā noteikumi”.


2. Personīgo datu drošība

2.1. Pircējs var pasūtīt preces Slimstore.lv, izvēloties vienu no veidiem:

2.1.1. internetā, piereģistrējoties Slimstore.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

2.1.2. internetā, nepiereģistrējoties Slimstore.lv;

2.1.3. telefoniski;

2.2. Pircējs, pasūtīdams preci ar vienu no Noteikumiem 2.1.1 - 2.1.2 punktos norādītajiem veidiem, noteiktos Pārdevēja veidotos informācijas laukos, jānorāda Privātuma politikā norādītos, vēlamos preču pasūtīšanai vajadzīgos savu Personīgos datus.

2.3. Pircējiem, kas izvēlējušies Preču pasūtīšanu caur telefonu vai Preču saņemšanas punktā, piemērojami Noteikumu un Privātuma politikas nolikumi. Izveidojot pasūtījumu, Pircēji piekrīt Noteikumiem.

2.4. Kad Pircējs, izvēlējies preci vai pakalpojumu un noformējis preču grozu, veic visus pasūtījuma soļus, no kuriem pēdējais ir maksājuma veida izvēlēšanās un apstiprināšana, uzskatāms, ka starp Pārdevēja un Pircēju ir radušās pirkšanas - pārdošanas tiesiskās attiecības un ir izveidots pirkšanas - pārdošanas līgums.

2.5. Ikviens Pircēja pasūtījums tiks saglabāts Slimstore.lv datu bāzē.

2.6. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus piekrīt, ka 2.2. punktā norādītie viņa personīgie dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanai interneta veikalā Diavolesa.lv, Pārdevēja darbības analīzes un tiešās tirdzniecības mērķiem kā arī piekrīt, ka viņa personīgie dati - vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasts tiks atklāts Pārdevēja partneriem (datu kārtotājiem), kuri nodrošina precu piegādi vai citas, ar Pircēja pasūtījumu atbilstošas darbības.

2.7. Pircējs, piekrītot, ka viņa personīgie dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanai Pārdevēja interneta veikalā, tā pat piekrīt, ka uz viņa norādīto telefona numuru un e-pastu tiktu sūtīti informatīvi paziņojumi, kuri ir svarīgi, preču pasūtījuma veidošanai..

2.8  Preču apmaksa tiek veikta caur internetbanku, izmantojot instalēto MakeCommerce.lv platforma.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces kā arī pasūtīt pakalpojumus Slimstore.lv pēc šo Noteikumu noteiktās kārtības.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma pēc šo Noteikumu noteiktās kārtības.

3.3. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma, kas veidots Slimstore.lv interneta veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (e-pastā, norādot vēlamo atgriešanas preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces piegādes/saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad līgums veidots:

3.3.1. preču dēļ, kuras tika ražotas pēc Pircēja individuālā pasūtījuma vai ir tam acīmredzot piemērotas, vai kuras savu iezīmju dēļ ir ne tādas, ir ātri plīstošas vai beidzies to derīguma termiņš.

3.4. Noteikumu 3.3. punktā noteiktās Pircēja tiesības ir derīgas, vadoties pēc (es likumus nepazīstu, man nav ne jausmas, kas tas ir)

3.5. Noteikumu 3.3. punktā noteiktās Pircēja tiesības Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai netika mainīts tās izskats, tā pat tā netika lietota un tā ir ar visām iepakojuma etiķetēm.

3.6. Tajā gadījumā, kad Pircējs Slimstore.lv interneta veikalā iegādājies preču komplektu un vadījies pēc Noteikumu 3.3. punktā minētajām tiesībām pieprasa atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma par konkrētu preci, tam ir jāatgriež Pārdevējam viss preču komplekts, tas ir, Pircējs šādā gadījumā var izmantot Noteikumu 3.3. punktā minētās tiesības uz visu preču komplektu. Tajā gadījumā, kad vismaz viena prece no komplekta neatbilst Noteikumu 11.4. punktā minētajiem pieprasījumiem, Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces komplekta atgriešanas.


4. Pārdevēja tiesības

4.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apstādināt vai pārtraukt noteiktas Slimstore.lv funkcijas un to veikšanu vai daļu no tām, tā pat mainīt Slimstore.lv esošo elementu izklāstu.

4.2. Pārdevējam ir tiesības apstādināt vai pārtraukt Slimstore.lv darbību. Tādā gadījumā, visi pieņemtiem un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi ir apstādinati, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

4.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt pakalpojumus, kuri ir Slimstore.lv, to apjomu vai veidu, apstādināt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļu esamību, aplikt ar nodokli pakalpojumus vai to daļu.

4.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt Slimstore.lv darba stabilumam, drošībai vai nepilda savas apņemšanās, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez priekšlaicīga paziņojuma, ierobežot vai apstādinat Pircēja iespēju lietot Slimstore.lv vai izņēmuma gadījumos iznīcināt Pircēja profilu.

4.5. Pārdevējam ir tiesības iepriekš nepaziņojot par to Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies Noteikumu 5.3. punktā noteiktos apmaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 darba dienu laikā.

4.6. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 5.3. punktā noteikto apmaksas veidu, Pārdevējam, veidojoties neskaidrībām par pasūtījumā norādīto informāciju, ir tiesības sazināties par Pircēju caur pasūtījumā norādītajiem rekvizītiem. Preču piegādes termiņš tādā gadījumā ir sākts skaitīt no dienas, kad notika sazināšanās ar Pircēju. Pāŗdevējam ir tiesības iepriekš, nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam vajadzīgo informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā vai iii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam apstiprinājumu par viņa personu datu pareizību.

4.7. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras ir iestrādātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos Slimstore.lv dokuments un Latvijas Republikas tiesības aktos.

5. Preču piegāde


5.1 Pircējs, kurš pasūtīšanas laikā izvēlas preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi, pasta indeksu.

5.2 Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā apstiprina, ka pats pieņems preci (-es) norādītajā konkrētajā adresē. Šajā gadījumā, ja Pircējs nevar pats savākt preces iegādēs brīdī norādītajā adresē, viņš nav tiesīgs izteikt savu neapmierinātību un pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi personai, kas nav norādīta pirkuma veikšanas brīdī.

5.3. Preces tiks piegādātas uz adresi, kas norādīta iegādes brīdī, pēc izvēles ierakstītā sūtījumā vai uz Omniva pakomātu. Piegādes pa pastu izdevumi ir 3,99 EUR, bet uz pakomātu 2,99 EUR. Piegāde Eiropā ierakstītā sūtījumā no 5 EUR.

5.4. Ja vēlamā prece ir noliktavā, Pārdevējs apņemas piegādāt to 2-3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas (ja vien attiecīgajai precei nav noteikts cits piegādes termiņš). Šo punktu nepiemēro, ja pasūtījumu nevar izpildīt noteiktajā termiņā nepārvaramas varas dēļ. Visos gadījumos, kad preču piegāde var aizņemt ilgāku laiku, nekā noteikts šajā punktā, Pārdevējs apņemas par to informēt Pircēju.

5.5. Ja vēlamā prece ir noliktavā, bet preču piegādi vēlas uz ārzemēm, pasūtījums var tikt izpildīts 5-10 dienu laikā.

5.6. Visos gadījumos individuālo pasūtījumu piegādes laiku saskaņo atsevišķi.

5.7 Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.

5.8. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek iesniegts bojātā vai kā citādi sabojātā iepakojumā, kā arī, ja sūtījumā ir iesniegtas preces, kuras nebija pasūtītas.

5.9 Pircējs visos gadījumos, pamanot iepakojuma bojājumus, kurjera sniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā / aktā norāda piezīmes par šādiem bojājumiem. Pircējam tas jādara vēl kurjera klātbūtnē. To neizdarot, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par visiem preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera preču piegādes dokumentā.
6. Preču / pakalpojumu cena un apmaksas veidi6.1. Apmaksa internēta veikalā www.slimstore.lv tiek veikta pa internētu, izmantojot internetbanku, pēc tam, kad Pircējs, pēc iepirkumu groza izveidošanas un pasūtījuma nosūtīšanas, no Pārdevēja saņem izveidotu faktūrrēķinu.

6.2. Veicot maksājumu caur internetbanku, Pircējam tiek izveidots maksājums saskaņā ar preču / pakalpojumu pasūtījumu, kuru viņš / viņa pieprasa.

6.3. Naudu Pircējs pārskaita uz Pārdevēja internēta veikala kontu. Par datu drošību šajā gadījumā atbild attiecīgā banka, jo visas monetārās operācijas tiek veiktas bankas internetbankas sistēmā.

6.4 Pārdevējs apņemas izpildīt pasūtījumu tikai no brīža, kad Pircēja pārskaitītā summa par precēm / pakalpojumiem ir Pārdevēja kontā.

6.5. Preču cena Pārdevēja internēta veikalā www.slimstore.lv ir norādīta eiro.7. Preču garantija un kvalitāte


7.1 Pārdevējs nav atbildīgs, ja faktiskā preču krāsa var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās, ņemot vērā jūsu datora iestatījumus un monitora izšķirtspēju, apgaismojumu vai līdzīgus apstākļus.

 

8. Preču atgriešana vai apmaiņa8.1. Preču trūkumus var novērst, savstarpēji vienojoties ar Pārdevēju.

8.2. Ja Pircējs atsakās no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, kā tas paredzēts šo Noteikumu 3.4. punktā, preces tiek atgrieztas uz Pircēja rēķina 15 dienu laikā no brīža, kad Pircējs rakstiski ir informējis Pārdevēju par atteikšanos no pirkšanas-pārdošanas līguma.

8.3. Atteikties no preces, ja jums neder tās izmērs, krāsa, forma vai komplektācijas, jūs varat 14 dienu laikā no tās piegādes/saņemšanas dienas. Atgrieztajai precei jābūt pilnā komplektācijā, kārtīgā oriģinālajā iepakojumā, nesabojātai un nezaudējušai preces izskatu.

8.4. Atgrieztajai precei ir jābūt nesabojātai, nezaudējušai ārējo izskatu (nesabojātas etiķetēm, nenoplēstas aizsargplēves u.c.). Šis punkts attiecas arī uz gadījumu, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece. Nosacījumu par iepakojuma izskata izmaiņu nepiemēro, ja iepakojumu sabojāšanas bija nepieciešama ar mērķi apskatīt preci.

8.5. Atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektā.

8.6 Atgriežot preci, ir jāuzrāda tās iegādes dokuments un jānorāda pasūtījuma numurs.

8.7 Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro noteikto preču atgriešanas kārtību.

8.8. Atgriežot preces, Pircējs preces piegādā par saviem līdzekļiem pa pastu (adrese K.Meko g. iela 1, Kauņa, Lietuva) . Pirms preces atgriešanas –  OBLIGĀTI rakstiski vai pa tālruni ir jāinformē pārdevējs

8.9. Tiek atgriezta summa par preci, no kuras ir atskaitītas izvēlētās piegādes izmaksas.

8.10.Nauda tiks atmaksāta 3 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas.

 

9. Dāvanu kuponu izmantošana

9.1 Dāvanu kupons tiek iegādāts, tiklīdz par to ir samaksāts. Dāvanas saņēmējs no dāvanas Pircēja uz e-pastu saņem apsveikumu ar atlaides kodu, kuru ievadījis kolonnā Atlaižu kods” samaksā par savu iepirkumu grozu. Ja iepirkumu groza summa pārsniedz dāvanu kupona summu, pircējs atlikumu apmaksā, izmantojot internetbanku. Ja iepirkumu groza summa ir mazāka nekā uzdāvinātā dāvanu kupona summa, nauda netiks atmaksāta.


      9.2 Nauda par dāvanu kuponu netiek atmaksāta.

      9.3 Dāvanu kupons ir derīgs uz nenoteiktu laiku.

 


10. Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par to norādīto personas datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par problēmām, kuras radušās tā dēļ, un tam ir tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzinājuma naudu.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras ir veiktas, lietojot šo interneta veikalu.

10.3. Piereģistrējies, Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanos datu nodošanu trešajām personām. Ja slimstore.lv piedāvātos pakalpojumus lieto trešā persona, kura pieslēgusies pie interneta veikala, kuru lieto Pircējs ar tā datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Picēju.

10.4. Pārdevējs var tikt atbrīvots no atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un saviem pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, lai gan tāda iespējam tam bija nodrošināta.

10.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāčiju vai esošo darbību, neatbild par tām, nekontrolē un nav pāstāvis tiem uzņēmumiem vai personām.

10.6. Pārdevējs neatbild par Pircēja un Pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta, savstarpējām attiecībām.

10.7. Rodoties kaitējumiem, vainīgā puse atlīdzina citai pusei zaudējumus.


11. Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs visus ziņojumus sūta pēc Noteikumiem 2.2. punktā norādītās kārtības uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

11.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pasta adresi info@slimstore.lv


12. Beigu nolikumi

12.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc LR tiesību aktiem.

12.2. Attiecības, kas rodas par pamatu šiem noteikumiem, ir LR tiesības.

12.3. Visas neskaidrības, kuras radušās šo noteikumu veikšanas dēļ, spriežamas sarunu veidā. Ja nav iespējams vienoties, strīdi risināmi pēc LR likumos noteiktās kārtības.